header-image-vb.jpg

Van de bestuurstafel!

Nieuwsafbeelding
30-4-2020  | 

Beste leden,

Het zijn roerige tijden rond COVID-19 en thuiswerken/leren is voor de meesten van ons de gewoonste zaak van de wereld aan het worden. Dat geldt niet voor ieder huishouden van ons ledenbestand en de ooit zo verre corona-berichtgeving in het nieuws is voor een aantal een boze droom geworden met veel onzekerheid en verdriet waarvoor wij als bestuur veel steun uitspreken.

LIVE Bootcamp
Dit verdriet is ook stil verdriet en daar hebben we als vereniging een ludieke actie voor op poten gezet: een LIVE bootcamp. Het idee van deze LIVE Bootcamp ontstond door een oproep aan de leden om positieve ideeën aan te dragen om deze lastige periode goed door te komen. Uit de vele inzendingen kwamen twee voorstellen die goed waren te combineren. Joost Goesten gaf aan een online bootcamp te willen geven en Ebba Vogel wilde graag iets betekenen voor de ouderen. Het initiatief was geboren: een LIVE bootcamp met een geringe eigen bijdrage voor een aardigheidje aan de ouderen.

Op zaterdag 11 april om 11 uur galmde de muziek en zalvende stem van Joost via onze social media kanalen door het dorp en omstreken en de volgende dag greep menigeen naar benen, rug en kuiten met de constatering dat de broodnodige beweging het waard was geweest. Op datzelfde moment raasde de organisatie naar lokale ondernemers om voor ruim EUR 450 een aardigheid te kopen voor zoveel mogelijk ouderen, die nu niet van huis kunnen! Prachtig initatief, chapeau!

Update COVID-19
Op en rond de velden is het al weken muisstil en met de afronding van de prachtige verbouwing inclusief parkeergelegenheid schreeuwt ons complex eens temeer om sport en gezelligheid. Met inachtneming van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid en medemens volgen wij op de voet de berichtgeving vanuit de overheid en de bond.
Samen met alle leden zaten ook wij afgelopen week aan de buis gekluisterd voor de persconferentie van onze minister-president met een versoepeling van de maatregelen ten aanzien het basisonderwijs, kinderopvang en sport. Met rode oortjes zijn we direct gaan kijken wat dit betekent voor MHCBE en ook de lijnen naar de bond en gemeente staan roodgloeiend voor aanvullend protocol zodat we leden, trainers, coaches, vrijwilligers en ouders zo concreet mogelijk kunnen informeren met het beste scenario voor iedere leeftijd. Aanvullend wijzen we met trots ook op de goede samenwerking met de clubs in de omgeving om door afstemming een herkenbaar en gebalanceerd scenario voor de regio uit te rollen. Houd dat enige voortgang tegen? Nee, maar het is en voelt beter om dit samen te doen.
Concreet: we gaan voor MHCBE best mogelijke en passende scenario uitwerken voor trainingen en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
· We volgen de adviezen en richtlijnen van de specialisten van het RIVM, instructie van de bond en afstemming met gemeente
· De gezondheid van onze leden staat voorop.
· We gaan bij de uitwerking van de scenario’s uit van maatwerk per leeftijd.

Programma
Met bovenstaande berichtgeving moeten we ook accepteren dat het wedstrijdseizoen is afgelopen en we alvast vooruit mogen gaan kijken naar komend seizoen. Die voorbereiding is inmiddels begonnen en brengt voor de leden en alle commissies ook altijd iets spannends mee met de mooiste ambities op ieder niveau van onderhoud tot gezelligheid en uiteraard de sport en prestatie. Geef die tijd en ruimte aan de organisatie om de doorstart voor eenieder mogelijk te maken en volg de berichtgeving op de website en social media. 

Een eerste berichtgeving aan alle leden is het uitstel voor opzegging lidmaatschap tot 15 mei a.s. Leden die om wat voor reden dan ook besluiten het lidmaatschap m.i.v. het volgende seizoen op te zeggen, dienen dat vóór 15 mei 2020 via de mail te melden bij de ledenadministratie ([email protected]).

Een tweede en zéér feestelijk bericht is de benoeming van Cees Wouters tot lid in de orde van Oranje Nassau! Cees Wouters is al ruim 40 jaar wedstijdsecretaris van MHC Berkel-Enschot. Voor deze bijzondere en enorme verdiensten als vrijwilliger heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Cees Wouters te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.Wij feliciteren Cees van harte met deze zeer verdiende onderscheiding en zijn trots Cees als vrijwilliger in onze vereniging te hebben.

Geniet de komende dagen in goede gezondheid van het mooie weer, een beetje ontspanning en wat rust!

Met vriendelijke groet,

'Het Bestuur'