header-image-vb.jpg

Belangrijk: Protocol MHCBE Trainingen Coronavirus d.d. 1 juni 2020

Nieuwsafbeelding
2-6-2020  | 

Vanaf 11 mei mogen zowel jeugd- als senioren- en veteranenspelers van MHC Berkel-Enschot onder bepaalde regels deelnemen aan trainingen. Deze regels zijn vastgelegd in protocollen van de NOC*NSF en KNHB. MHCBE heeft aanvullende regels opgesteld die van toepassing zijn op en rondom het sportcomplex. Tijdens de jeugdtrainingen zijn herkenbare toezichthouders aanwezig zijn die toezien op de naleving van de regels. Voor senioren- en veteranenteams geldt dat zij zelf de verantwoordelijkheid voor handhaving dragen (onder leiding van de aanvoerder of trainer).

 

Spelers tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten zonder de 1,5 meter beperking. Daarnaast geldt voor deze leeftijdsgroep geen maximum aantal spelers per speelveld.

Voor spelers 19 jaar en ouder geldt wél dat individuen 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Daarnaast geldt het maximum van 20 aanwezige individuen (incl. begeleiding) per speelveld.

 

Regels MHCBE

 1. Uitgangspunt is dat teams op eigen tijdstip trainen. Trainingsschema kan wijzigen; houd de app in de gaten. 
 2. Teams met spelers ouder dan 18 jaar, trainen in alle gevallen op een heel veld.  
 3. Alleen spelers, trainers en toezichthouders zijn welkom op het sportcomplex. Ouders/verzorgers niet.
 4. Eventuele instructies van toezichthouders worden opgevolgd.
 5. Iedereen houdt zich aan de looplijnen op het hockeycomplex.
 6. Iedereen komt zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar het hockeycomplex. 
 7. Ouders/verzorgers die kinderen per auto brengen, nemen alleen hun eigen kinderen mee en laten deze voor de toegangspoort in- en uitstappen met in achtneming van 1,5m. 
 8. Deelname aan trainingen is vrijwillig en dus niet verplicht.
 9. Spelers mogen alleen onder begeleiding van de trainer en volgens de tijden van het trainingsschema het veld betreden. Speler mag niet zelfstandig het veld betreden.
 10. Spelers dienen op voorhand te weten op welk veld zij trainen; ouders/verzorgers schrijven eventueel de naam van het team en veld op de hand van het kind.
 11. Uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bij de ‘aankomstzone’. Spelers worden hier opgehaald door de trainer. Na afloop van de training direct het complex verlaten via de ‘vertrekzone’ onder begeleiding van trainer.
 12. Op het complex zijn maatregelen getroffen: 
  1. looppaden éénrichtingsverkeer (looproute langs de velden ‘met de klok mee’) 
  2. vergrote fietsenstalling
 13. Elk trainingsveld heeft een vaste in- en uitgang. 
 14. Er mag niet getraind worden als het lid één van onderstaande verschijnselen heeft:
  1.  Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, keelpijn); OF
  2. Lichte hoest; OF
  3.  Koorts
 15. Spelers mogen de dug-out niet gebruiken (met uitzondering van keepers). Tassen van spelers worden met een onderlinge afstand van minimaal 1,5m geplaatst tegen het hek. Houd rekening met het weer!
 16. Spelers dienen altijd 1,5m afstand te houden tot trainer.
 17. Senioren- en veteranenteams houden minimaal 1,5m afstand. Voor, tijdens en na de trainingen dient deze voorwaarde in acht te worden genomen.
 18. Keeper maakt gebruik van eigen keepersspullen. Indien een keeper hierover niet beschikt, dan wordt er getraind zonder keeper.
 19. Trainingshesjes worden niet gebruikt: jeugdleden nemen een donker én wit shirt mee.
 20. Trainer haalt en brengt trainingsmateriaal vanuit het materialenhok. Trainer zet het trainingsmateriaal neer en ruimt het op.
 21. Spelers raken trainingsmaterialen niet aan met hun handen. 
 22. Spelers mogen alleen zijn eigen materiaal aanraken. Neem dus zelf water mee!
 23. Voor iedereen is het verboden om de neus te ledigen en/of te spugen.
 24. Trainers zorgen ervoor dat het team 5 minuten voor het einde van de trainingstijd het veld verlaat. Een nieuw team betreedt pas het veld als het voorgaande team het veld heeft verlaten. Teams kruisen elkaar niet.
 25. Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. Spelers dienen thuis naar het toilet te gaan.

 

Bovenstaand protocol is onder voorbehoud van wijzigingen. Vanzelfsprekend blijven de richtlijnen van het RIVM van toepassing. Bij overtreding van de protocollen kunnen verdere trainingen worden ontzegd. 

 
Plattegrond / looproute Complex MHCBEDownloaden van protocol / plattegrond mogelijk middels bijgevoegde bijlage onder dit bericht.