header-image-vb.jpg

Van de Bestuurstafel: 'Zomerstop bij MHCBE'

Nieuwsafbeelding
10-8-2020  | 

Beste vrienden van MHCBE,

 

Het hockeyseizoen 2019/2020 zit er inmiddels op en daarom is het goed om als bestuur even terug te kijken naar een seizoen dat we niet snel meer zullen vergeten.

Het seizoen begon mooi met de officiële opening van ons vernieuwde hockeycomplex waarmee een deel van onze doelstellingen die we in 2019 tijdens de BALV presenteerden was bereikt. Er waren echter nog tal van acties die voltooid moesten worden. Inmiddels kunnen we vol trots melden dat we 68 van de 99 opgestelde acties afgerond hebben. Op enkele vlakken lukte het niet onze ambitieuze planning te realiseren maar deze kleine achterstand willen we snel inhalen.

 

Een van de acties is het opzetten van een positief sportklimaat binnen MHCBE. Hiervoor zijn we de samenwerking aangegaan met Were Di en het sportbedrijf van de gemeente Tilburg. Deze samenwerking krijgt een kick-off middels twee theatervoorstellingen op 7 en 13 oktober voor trainers en coaches van onze mini’s en jeugdteams. Verdere informatie volgt nog.

 

Naast de doelstelling om nauwer samen te werken met de gemeente was het ook de wens om hetzelfde met de KNHB te realiseren. Daarvoor waren we aanwezig op alle events die door de KNHB georganiseerd werden en zijn we tot een akkoord gekomen om de komende seizoenen gastheer te worden voor trainingen van de KNHB voor de toptalenten uit Zuid Nederland. Deze trainingen worden iedere maandag van 16:30 tot 20:00 uur verzorgd wat onze eigen trainers en spelers en speelsters de unieke kans biedt om deze trainingen te bekijken en ideeën op te doen. De KNHB zal voor onze trainers ook nog een kennisavond met demotraining organiseren.

 

Door gesprekken met de KNHB ontstond het idee om eens te vergaderen met de verenigingen in onze regio. Inmiddels wordt er frequent overleg gepleegd met ruim 10 verenigingen waarbij kennis wordt gedeeld maar ook gezamenlijke uitdagingen en problemen worden besproken. Dit moet er toe leiden dat we er allen beter van worden en dat er bij een eventueel conflict snel geschakeld kan worden om de goede verhoudingen op het huidige niveau te behouden.

 

Voor komend seizoen zouden wij graag een senioren commissie op willen richten. Deze commissie zal in kaart brengen wat de specifieke wensen voor senioren zijn en wat er voor hen nog georganiseerd moet worden om hier invulling aan te geven. Dit kan bij voorbeeld betrekking hebben op de overgang naar eerstejaars senioren maar ook op wensen van vriendenteams, de veteranen of trimmers.  Er zijn inmiddels twee geïnteresseerden om deze commissie mee op te richten maar het zou beter zijn als er nog ca. 4 commissieleden bij komen. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen naar [email protected]

 

Het Coronavirus heeft ons dit seizoen natuurlijk ook flink parten gespeeld. Naast de sportieve vragen ontstonden er ook zorgen over de financiële impact op onze vereniging. Wij zijn erg content met het begrip dat onze leden en sponsoren toonden voor de gevraagde financiële bijdragen van het gehele seizoen. Mede hierdoor kunnen we nu al mede delen dat MHCBE het seizoen zonder financiële zorgen kan afsluiten. Nadere tekst en verantwoording over de begroting van dit seizoen zullen wij tijdens de ALV verzorgen. Deze staat voor 22 september gepland.

 

Door het coronavirus kon er tot begin mei niet meer getraind worden. Daarom werd er besloten om de mogelijkheid voor het trainen met een maand te verlengen waar veel teams ook gebruik van gemaakt hebben. Om het sociale aspect ook weer enigszins in te vullen werden in juli de senioren instuif avonden georganiseerd. Spelers en speelsters uit alle senioren, veteranen en trimmer teams namen hieraan deel. Dit leverde fanatieke wedstrijdjes maar bovenal weer veel gezelligheid tot in de late uurtjes op.

 

Door de problemen met het virus was het moeilijk om nieuwe leden te werven. Toen het weer toegestaan en verantwoord was om ouders en andere familieleden te ontvangen werd er in rap tempo een kennismaking dag georganiseerd die door een prachtig "MHCBE Schakeltje” werd ondersteund. Dit resulteerde in een opkomst van zo’n 35 potentiele nieuwe mini’s waarvan een groot gedeelte zich inmiddels heeft aangemeld als lid maar ook sommige ouders hebben zich aangemeld. Het lijkt er op dat onze vereniging ook qua ledenaantal flink in de lift zit omdat we afstevenen op ruim 1.100 leden. Een groei die ongekend is maar ook wel te verklaren want op alle fronten boeken we succes. Bij MHCBE speelt iedereen hockey op een prachtig complex en ieder op zijn of haar niveau binnen een warme familiaire sfeer waar men ook niet vies is van een goed feestje.

 

Mede door alle positieve ontwikkelingen kijken wij met veel vertrouwen uit naar komend seizoen.

Geniet nog van de resterende vakantiedagen en tot ziens bij MHCBE!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur