header-image-vb.jpg

Opfris & nieuwe spelregels | seizoen 2020/2021

Nieuwsafbeelding
29-8-2020  | 

Er zijn een aantal nieuwe spelregels toegevoegd, lees daarom dit bericht goed door en voorkom verrassingen tijdens de wedstrijd. Bij vragen over onderstaande spelregels neem contact op met de arbitrage commissie ([email protected])Groene kaart Teambegeleider:

Ook aan een groene kaart wordt nu een strafmaat gekoppeld. Vanaf dit seizoen mag een teambegeleider bij het ontvangen van een groene kaart 2 minuten niet coachen en dient hij achter het hek plaats te nemen.

Gedurende deze 2 minuten speelt het betreffende team tevens met een speler minder. Samenvattend zijn de persoonlijke straffen voor teambegeleiders nu als volgt:

-        Geen kaart maar vermaning (mondeling): Geen strafmaat

-        Groene kaart: Tijdelijke ontzegging begeleiding 2 min niet coachen (achter het hek)

en 1 speler minder.

-        Gele kaart: Tijdelijke ontzegging begeleiding 10 min niet coachen (achter het hek) en

1 speler minder

-        Rode kaart: Definitieve ontzegging begeleiding Teambegeleider mag niet meer coachen gedurende de resterende speeltijd (moet naar het clubhuis) en 1 speler minder

Let op: gedurende de straftijd van de teambegeleider mag het team gewoon wisselen, zolang men maar met een speler minder speelt

 

EVEN OPFRISSEN!  Want het is al weer maanden geleden dat we hebben gefloten.

1. Iedere veldhockey wedstrijd duurt 4 x 17,5 minuut.

Denk aan de 2 minuten rust na het 1e en 3e kwart. Fluit na 1 minuut en 30 seconden, zodat teams zich tijdig kunnen opstellen. De rust tussen het 2e en 3e kwart is 5 minuten of zolang het sproeiprogramma duurt.

2. Een team speelt met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers. Indien gespeeld wordt met 11 veldspelers is er niemand met de rechten van een keeper.

Niemand mag dan in de cirkel de bal met het lichaam spelen.

3. Er is geen verschil meer tussen de beëindiging van een gewone strafcorner en een uitspeelcorner. Voor alle strafcorners geldt dat ze voorbij zijn zodra de bal 5-meter buiten de cirkel (dus buiten de stippellijn) is geweest of om een andere reden waardoor de strafcorner ten einde is.

Zie regel 13.5 voor alle redenen dat een strafcorner is afgelopen.

4. Een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van een strafcorner mag genomen worden met een masker op.

Dit mag niet d.m.v. een self-pass. Doet de verdediger dit toch in de cirkel dan krijgt hij een strafcorner tegen. Wanneer dit buiten de cirkel gebeurt geef je een vrije slag aan de aanvallende partij. Het is een self-pass wanneer de verdediger gaat lopen met de bal. Een klein tikje + een pass is wel toegestaan.

5. Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, dan wordt de strafcorner opnieuw genomen en dient de aangever zich achter de middenlijn op te stellen.

De cirkelscheidsrechter is verantwoordelijk voor zijn eigen cirkel, de andere scheidsrechter kan hier dus niet voor fluiten.

6. Een vrije slag voor de verdedigende partij in de cirkel mag vanaf elke plek binnen de cirkel worden genomen. Tevens mag de vrije slag worden genomen op de loodlijn van de plek van de overtreding binnen 14.63m vanaf de achterlijn. Let op: bij uitslaan moet de bal nog steeds op de loodlijn genomen worden.

7. Verdedigers moeten te allen tijde 5 meter afstand houden bij een vrije slag, ook als ze in de eigen cirkel staan. - Iedereen op 5-meter afstand! - Uitzondering: als de aanvaller de vrije slag direct neemt binnen 5-meter van de cirkel. Indien de verdediger geen tijd heeft om op 5-meter afstand te gaan staan is het hem toegestaan de aanvaller te schaduwen binnen de cirkel op minder dan 5- meter afstand. Grijpt de verdediger die niet op 5-meter afstand stond toch in, dan is het een strafcorner.

8. De SCOOP in 3 fases

Fase 1 - Vertrek: Het enige beoordelingscriterium is hier "gevaar”. Zorg ervoor dat de tegenstander op 5 meter afstand staat.

Fase 2 - Vlucht: Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar.

Fase 3 - Landing: De basis regel houdt in dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een scoop ontvangt totdat deze onder controle is gebracht en op de grond is.

Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen. Als je de situatie als gevaarlijk inschat en wilt fluiten, doe dit dan zo snel mogelijk.

 

CREËER EEN VEILIGE SPORTOMGEVING

Door vanaf het eerste moment in de wedstrijd duidelijk te zijn in wat de grenzen zijn begrijpen de spelers wat wel en niet is toegestaan. Wanneer je een kaart geeft zet dan de tijd stil en vervolg het spel pas zodra de speler het veld uit is. Als de tijdstraf voorbij is bij een persoonlijke straf pas je het ‘tijd is tijd’ principe toe tenzij bij een strafcornersituatie de straftijd voorbij is. Dan mag de speler terug het veld in komen zolang de overige spelers nog niet klaarstaan om de strafcorner te nemen. Staan de spelers al wel klaar dan haal je de speler na de strafcorner situatie terug.

 

Normaal omgaan met spelers is misschien wel het belangrijkste op het veld. Als spelers vragen waarom je fluit geef dan op een rustige manier een korte uitleg.

 

HET GAAT NIET OM JOU

Scheidsrechters zijn er voor de teams en het is onze taak om er samen met de teams een sportieve wedstrijd van te maken binnen de grenzen die jij en je collega iedere wedstrijd weer stellen.

Blijf investeren in de ‘relatie’ met de teams, dit gaat je helpen om het fluiten nog leuker te maken.

Ga actief voor de wedstrijd het gesprek aan met beide coaches en/of managers. Juist als je een coach niet kent is het goed om je even voor te stellen. Gaat een coach over jouw grens dan moet je er iets aan doen. Ook hier geldt dat een coach net zo lang doorgaat als jij het toestaat. Laat jij direct zien waar je grenzen liggen dan zal de coach er niet overheen gaan. Doet hij dat toch volg dan het op pagina 1 beschreven maatregelen.

 

Ben een kwartier voor de wedstrijd aanwezig om met je collega scheidsrechter afspraken te maken voor tijdens de wedstrijd. Hoe kun je elkaar helpen tijdens de wedstrijd.

 

Oh, nog even iets heel belangrijks om besmettingen te voorkomen:

Breng, in deze coronatijd, je eigen fluit mee en leen geen fluit van een ander !!!

Achter de bar zijn eventueel fluitjes te koop.