header-image-vb.jpg

Contributie heffing 2020-2021

Nieuwsafbeelding
8-10-2020  | 

Op 30 juni 2020 stond nog een erg groot bedrag open aan achterstallige contributie. Facturering heeft een enorme inhaalslag moeten maken om dit te corrigeren. Er resteert op dit moment nog een klein aantal leden die niet heeft betaald.

Voor dit seizoen 2020-2021 worden de volgende maatregelen genomen

  • Leden die nog op factuur betalen zoveel mogelijk naar automatische incasso
  • Leden die toch op factuur willen betalen, dienen de jaarcontributie in zijn geheel, dus in één keer te betalen
  • Meerprijs voor betalen op factuur wordt verhoogd naar 25euro
  • Incasso momenten contributie: eerste week oktober termijn 1 en eerste week januari termijn 2
  • Zaalincasso: eerste week december
  • Opvolging bij intrekking incasso (door onvoldoende saldo of oneens): 1e reminder gratis, 2e reminder +7,50euro en laatste herinnering +20 euro. Daarna gaat de incasso naar incassobureau en wordt het lid op non-actief gezet.
  • Betalingsregelingen mogen worden gestuurd naar [email protected]
  • Blessures etc. die het afhaken voor een seizoen tot gevolg hebben kunnen worden ingediend bij het bestuur, tijdelijk omzetten naarniet spelend lid wordt dan per geval beoordeeld
  • Indien iemand voor studie of stage in het buitenland niet kan spelen: dient dit VOORAF aan het bestuur medegedeeld te worden: dan wordt beoordeeld oftijdelijk omzetten naar niet-spelend lidreĆ«el is.