header-image-vb.jpg

Hervatting veldcompetities & uitstellen contributie incasso

Nieuwsafbeelding
20-12-2020  | 

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de overheid een lockdown aangekondigd tot en met 19 januari a.s. Dit leidt tot enkele aanscherpingen binnen de hockeysport. Kort kunnen de huidige regels als volgt worden samengevat:

  • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en intern binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen;
  • Senioren mogen was alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.

De bond geeft aan te hopen dat de jeugdcompetities op 30 januari weer van start kunnen gaan, onder voorbehoud van maatregelen vanuit de overheid.

Uitstellen incasso januari

Gezien de onzekerheden met betrekking tot de start van het vervolg van de competities stellen wij de geplande incasso’s voor januari voor onbepaalde tijd uit. Als duidelijk wordt wat de definitieve gevolgen zijn voor de competitie en de trainingen van onze senioren zullen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met name onze senioren financieel een tegemoetkoming te bieden. Daarbij moeten wij wel onderzoeken wat definanciëleimpact hiervan op onze reserves zijn. Zodra wij een duidelijk beeld verkregen hebben zullen wij u nader informeren.