header-image-vb.jpg

Teamsamenstellingen: Opgave vrienden/vriendinnen

Nieuwsafbeelding
29-4-2021  | 

Nu de KNHB vrijdag jl. heeft besloten dat de competities voor dit seizoen niet meer worden hervat, weten we voor dit seizoen waar we aan toe zijn. Met betrekking tot komend seizoen zijn er echter nog de nodige onduidelijkheden. Wij hebben als TC echter besloten dat we ons nu gaan voorbereiden op het komend seizoen vanuit de veronderstelling dat nieuwe competities in september 2021 zullen worden opgestart en de bond de gebruikelijke data en termijnen gaat hanteren voor de teamindelingen voor het volgend seizoen.

Dat betekent dat we ernaar streven om de voorlopige teamsamenstellingen begin juni 2021 te publiceren en de teamsamenstellingen medio juni 2021 definitief te maken. De exacte data hieromtrent worden nog gepubliceerd.

Ter voorbereiding op de teamsamenstellingen voor de breedteteams geeft de TC mini’s en junioren de gelegenheid om twee vrienden of vriendinnen op te gevenbij wie je volgend seizoen in het team wil zitten. De opgave dient uiterlijk op 10 mei 2021 om 18.00 uur ontvangen te zijn op het e-mailadres [email protected] met als onderwerp "Opgave hockeyvrienden”.

Wij moeten erop wijzen dat berichten die na die datum worden ingezonden niet meer in behandeling genomen kunnen worden en dat opgaven geen garantie geven op indeling bij de opgegeven personen. Vanzelfsprekend proberen wij jullie opgavenzoveel als mogelijk te honoreren. 

Met vriendelijke groet, 

Technische Commissie