header-image-vb.jpg

Mogelijkheid tot training en wedstrijden in de zomerperiode

Nieuwsafbeelding
4-6-2021  | Mogelijkheid tot training en wedstrijden in de periode van 14 juni 2021 tot en met 27 augustus 2021
Vrijdag 4 juni 2021 vinden de laatste trainingen van het seizoen 2020-2021 plaats, waarmee het seizoen 2020-2021 eindigt. Uiterlijk op vrijdag 11 juni 2021 worden de definitieve teamsamenstellingen gepubliceerd. Vanaf dat moment maakt eenieder derhalve deel uit van het nieuwe team waar hij/zij is ingedeeld. In het geval deze nieuwe teams al voor de zomervakantie willen opstarten, bestaat de mogelijkheid om te trainen en wedstrijden te spelen.

Trainen:
Zodra de definitieve teamsamenstellingen gereed zijn wordt een tijdelijk trainingsschema gepubliceerd dat geldig is van maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021. De nieuwe teams mogen gaan trainen op de in dat trainingsschema aangegeven dagen, tijden en velden. Dit betekent dat teams die willen trainen geen trainingstijd hoeven aan te vragen, maar op de in het tijdelijk trainingsschema aangegeven dag en tijdstip gebruik mogen maken van het aan hen toegewezen veld. Voor de goede orde wijzen wij erop dat afwijkingen daarvan niet mogelijk zijn. Indien een team niet reeds voor de zomer opstart en geen gebruik wil maken van de toegewezen trainingstijd is dat geen probleem en hoeft het betreffende team dat niet door te geven aan de Technische Commissie.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat teams die willen doortrainen zelf dienen te zorgen voor trainers en materialen.

Oefenwedstrijden:
Voor teams die ook reeds voor de zomer oefenwedstrijden willen spelen in het weekend, geldt dat daarvoor tijd gereserveerd kan worden op de gebruikelijke wijze, derhalve via het wedstrijdsecretariaat.

Op dit moment mogen we alleen nog onderling spelen. Wellicht wordt dat op korte termijn gewijzigd. De KNHB wil in dat geval voor drie weekenden in juni onderlinge oefenwedstrijden regelen. Omdat de KNHB zich realiseert dat haar planning voor veel clubs praktische problemen oplevert, laat de KNHB clubs vrij om daar wel of niet aan mee te doen. Hierover is contact geweest met ons omliggende clubs. Daaruit is gebleken dat iedere club daar anders mee omgaat.

Om praktische redenen heeft MHCBE besloten onze tweede en breedteteams niet op te geven aan de bond. Dat laat onverlet dat die teams (derhalve de nieuwe teams voor het seizoen 2021 – 2022) wel oefenwedstrijden kunnen regelen met clubs uit onze omgeving, zodra de KNHB (en de overheid) daar groen licht voor geven. We zijn in afwachting van berichten daarover van de bond. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Met sportieve groet,
Technische Commissie