header-image-vb.jpg

Inleveren materiaal + leeghalen lockers

Nieuwsafbeelding
8-7-2021  | Een paar weken geleden hebben we met jullie gecommuniceerd rondom de jaarlijkse inname en uitgifte van trainingsmaterialen en keepersuitrusting. 
In verband met nog lopende wedstrijden zijn toen niet voor alle teams alle spullen ingenomen en is afgesproken om dit op 12 juli alsnog te completeren. Op 12 juli vanaf 19:00u gaan de lockers op slot en worden de codes veranderd tbv het nieuwe seizoen. Zaak dus om je persoonlijke spullen uit de lockers te halen en de materialen van de club in te leveren op het terras. 
Zorg dat je nadien geen spullen van de club meer in bezit hebt. Dit scheelt voor ons allemaal in opvolging en voorspoedige start van het nieuwe seizoen.

Veel dank namens TC en MateriaalCie