header-image-vb.jpg

TC Nieuws (1) - Technisch Kader versterkt en uitgebreid voor seizoen 2014-2015

30-9-2014  | 

De Technische Commissie gaat met grote energie door met de implementatie van het TC Beleidsplan zoals dat vorig jaar is opgesteld en gepresenteerd. We zijn dan ook erg blij te kunnen melden dat naast een voltallige trainersstaf het Technisch Kader verder is versterkt en uitgebreid met de volgende personen en functies:

 

-       De volgende personen gaan de rol van Trainingscoordinator invullen.
Eefje van Raak                                               Mini 6-tallen
Maryse Rasenberg                                          Mini 8-tallen
Maartje van Assen/Remco Bressers                Mini 3-tallen en trainende mini's

Ankie de Kort                                                 D jeugd jongens en meisjes
Menno Goumans                                             C jeugd jongens en meisjes
Henri de Wijer                                               A/B jeugd meisjes
vacature                                                        A/B jeugd jongens

De Trainingscoordinator ondersteunt de trainers bij het training geven en hanteren hierbij het ‘train-de-trainer' principe.

-       Bernice van de Pompe gaat dit seizoen de start maken als Coordinator Loopscholing. Hierbij gaat Bernice alle trainers een kant-en-klare training Loopscholing aanreiken waarbij diverse looptechnieken in een 4-tal warming ups zijn gecombineerd. Hiermee kunnen trainers de loopscholing zelfstandig binnen de team trainingen voort zetten.

-       Ruud Dankers gaat dit seizon de start maken als Coordinator Doorstroom Talent & Prestatie teams. Hierbij gaat Ruud in nauwe samenwerking met de trainers/coaches van de A-B-C selectie teams en de trainers/coaches van H1/H2 en D1/D2 zorgdragen voor een betere en structurelere aanpak voor de doorstroom van de talentvolle jeugd naar de senioren teams.

-       Patrick Wierks en Henk de Rooij gaan dit seizoen een start maken als Coordinatoren Keeperstraining. Gezamenlijk geven zij hiermee vorm aan een gestructureerde opzet van de keeperstrainingen waarbij dit seizoen ook de trainingsmaterialen van de Hockey Academie in gebruik worden genomen. Tevens zullen Patrick en Henk namens de TC de keepersselectie uitvoeren en hierbij een doorslaggevende rol hebben.