header-image-vb.jpg

Energieverbruik neemt toe.

30-9-2014  | 

Sinds enkele jaren neemt het energieverbruik behoorlijk toe bij onze club.Dan hebben we het over ruim 40 %. Daarbij is het gasverbruik de grootste boosdoener maar elektriciteit stijgt ook behoorlijk. Zonder meteen te denken aan isolatie, zonnepanelen en dergelijke kunnen we daar zelf veel aan doen. Het komt nu te vaak voor dat bijvoorbeeld de deuren van de kleedkamers open blijven staan terwijl de verwarming aan is, de verlichting blijft aan, ook als de laatste persoon vertrokken is. Frappant is ook te zien dat de veldverlichting soms heel vroeg aan gaat onder de mom, hoeven we het straks niet te doen. Wat nog meer opvalt is het na de laatste training men van het veld stapt zonder de verlichting uit te doen en dat maar overlaat aan anderen.

Om de energiekosten niet verder te laten stijgen maar eerder nog te laten dalen vragen wij aan iedereen daar aan mee te werken. Dat kan heel eenvoudig door deuren te sluiten, lichten in de kleedkamers uit te doen en de laatste die vertrekt ook de deuren daadwerkelijk op slot te doen. (Vooral de dameskleedkamers gaan zelden op slot). 

Wij vertrouwen erop dat iedereen in deze zijn verantwoordelijkheid neemt en meewerkt aan een verantwoord energieverbruik.

Namens de BC, Henk Hoppenbrouwers .