header-image-vb.jpg

Contributie wordt voortaan in termijnen geÌønd; mits automatische incasso afgegeven

20-10-2014  | 
Tijdens  de afgelopen ALV is het verzoek vanuit de leden gekomen om de contributie in termijnen te gaan innen. Zeker bij gezinnen waar meerdere leden hockeyen is het totale bedrag een hele hap uit het budget, en veel andere clubs innen ook in termijnen.

Het bestuur heeft besloten om aan dit verzoek gehoor te geven. Om de administratieve last te beperken, hebben we de volgende regeling ingesteld:

  • Bij leden die een automatische incasso hebben afgegeven, wordt de contributie in twee termijnen geïnd: binnenkort de eerste helft, en in januari de andere helft.
  • Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven betalen de contributie in één keer, aan het begin van het seizoen. De mogelijkheid om over te stappen op een automatische incasso blijft bestaan, maar voor dit seizoen is dat, conform de geldende 'spelregels', niet meer mogelijk.
In heel bijzondere gevallen zijn uitzonderingen op de regel mogelijk; daartoe dient een goed onderbouwd verzoek bij het bestuur te worden ingediend.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Maryvon Putman
secretaris