header-image-vb.jpg

Speelgerechtigde en niet-speelgerechtigde spelers bij junioren

27-10-2014  | 
Wanneer een speler geen lid is van de vereniging, wordt hij/zij beschouwd als een niet-speelgerechtigde speler. Iemand wordt als lid aangemerkt, wanneer hij/zij in het centrale ledenbestand staat vermeld als spelend lid, trainend lid of niet-spelend lid.

Enkel een spelend lid is speelgerechtigd voor deelname aan de hockeycompetitie. Een trainend lid dus niet. De technische commissie bepaalt uiteindelijk wanneer een trainend lidmaatschap kan worden omgezet naar een spelend lidmaatschap en meldt dit bij o.a. de ledenadministratie.

Bij de junioren is het voor een speler op zich geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie echter vaststelt, dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen die categorie competitievervalsing veroorzaakt, dan kan het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie de speler als niet-speelgerechtigd aanmerken.

LET OP : Op het moment, dat er meer dan 1 klasse verschil bestaat (horizontaal & verticaal) tussen de invallende speler en het team, waarin hij/zij invalt, kwalificeren de bond dat als competitievervalsing (voorbeeld A : C1 speler uitkomende in de 1e klasse valt in bij C3 uitkomende in de 3e klasse - voorbeeld B : een speelsters uit de MB1 die Topklasse speelt valt in bij de MA3 die 2e klasse speelt) in dat geval zal de vereniging bestraft worden.

De hockeybond kan bij competitievervalsing beslissen om het team uit de competitie te halen en/ of geld boetes uit te delen en/ of punten in mindering te brengen.

Aanvullende richtlijn mbt invallen

Invallen is alleen toegestaan als het eigen team over onvoldoende spelers beschikt om aan een wedstrijd deel te nemen. Invallen mag dus nooit ten koste gaan van de speeltijd van eigen spelers.

Daarnaast kan invallen voortkomen uit het doorstroombeleid. De technisch commissie neemt hiervoor het initiatief naar de coach en speler.