header-image-vb.jpg

De velden zijn nog niet bespeelbaar.

6-2-2015  | 

Op een klein gedeelte van de velden zijn nog sneeuwresten aanwezig, v.n.l. aan de kant van de N65, de snelwegzijde. Ook zijn de velden momenteel nog bevroren, (-6 graden). De velden zijn om die redenen afgekeurd voor de wedstrijden van vandaag.

Namens de BC, Henk Hoppenbrouwers