header-image-vb.jpg

Hockey en verzekeringen; hoe zit het bij de MHCBE?

25-2-2015  | 
De hockeyclub is lid van de KNHB en die heeft voor haar leden verzekeringen afgesloten.  Mocht dit een keer nodig zijn, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de KNHB. Meer informatie vindt u in onderstaand bericht van de KNHB...

De KNHB sloot voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen af:
-      een aansprakelijkheidsverzekering
 -     een ongevallenverzekering
 
Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar moet aanmelden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer de verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor (letsel)schade, komt de schade eventueel in aanmerking voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB. Voor een snelle en gemakkelijke afhandeling van schades hebben we de schadeformulieren geoptimaliseerd.