header-image-vb.jpg

Tijdslijn Selectie Jeugd en Mini's seizoen 2015 2016

1-4-2015  | 

Het lente seizoen is inmiddels in volle gang en de technische commissie is achter de schermen al druk bezig met voorbereidingen voor het komende seizoen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de teamsamenstelling.

Wij streven ernaar het proces om te komen tot nieuwe teams zo transparant mogelijk te laten verlopen. Voor de criteria verwijzen we naar TC Nieuws 10 (klik hier).

Uitgangspunten Selectie Beleid

De TC hanteert de volgende uitgangspunten voor haar selectiebeleid:

-        Transparantie en objectiviteit
-        Communicatie naar leden en ouders rondom selectie proces begin april en definitieve team samenstelling voor einde seizoen
-        Kwaliteiten speler/speelster zijn bepalend, niet rol/functie van de ouder(s)
-        Selectie is alleen van toepassing voor Mini's die doorstromen naar 8-tallen, A-D Jeugd (selectie- en opleidingsteam en bepaalde Senioren teams. Alle overige teams worden ingedeeld naar leeftijd, sociale aspecten, historie.    
-        Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat D-jeugd in de D-categorie speelt; C-jeugd in de C-categorie speelt; etc. Slechts bij uitzondering kunnen individuele spelers met een uitzonderlijk hockeytalent doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of groep.

Tijdens afgelopen TC vergadering zijn belangrijke data in het proces om te komen tot de teamsamenstelling vastgesteld. De volgende tijdlijn met de belangrijkste data voor het proces van de teamsamenstelling voor komend seizoen wordt door de TC nagestreefd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de winterstop zijn de tweedejaars spelers en speelsters van de selectie- en opleidingsteams bij toerbeurt mee aan het trainen met een "hoger" team.

In de tweede week van april zal aan de coaches en trainers van alle teams worden gevraagd weer een scoreformulier in te vullen. Aan de hand van de informatie die we krijgen van de trainers en coaches, onze eigen waarnemingen, de informatie die we krijgen van de trainings coördinatoren en van de trainers van de "hogere" teams, zullen speelsters worden uitgenodigd voor een beoordelingstraining voor de meisjes. Deze training is op 20 mei gepland.

De speelsters van de breedte teams geven we graag dit jaar de mogelijkheid om aan te geven bij wie ze graag volgend seizoen in het team komen. Voor 8 juni mag iedere speelster 2-3 daarvoor vriendinnen die ook in een breedteteam uit willen komen opgeven (email naar [email protected]). Wij zullen onze uiterste best doen om met deze voorkeuren bij de teamindeling rekening te houden.

Ook volgend seizoen zijn weer veel trainers nodig. We zijn voorzichtig aan het kijken welke trainers  volgend seizoen beschikbaar zijn.

Heb je volgend jaar zin om een team te trainen of als trainer/coach een team te begeleiden  dan horen we dat graag.

Selectie proces Mini's (6-tallen j/m  die doorstromen naar 8-tallen)

De TC gaat hierbij de volgende Input hanteren:

 • Eigen observaties van TC
 • Observaties van de trainingscoördinatoren van de mini's
 • Resultaten selectie training voor de Mini Meisjes teams M6E1 t/m M6E4; geen selectie trainingen bij de Mini Jongens
 • Scoreformulieren Coaches & Trainers
 • Overleg met Minicommissie
 • Overleg met 1 afgevaardigde coach team M6E1 t/m M6E4, J6E1+ J6E2 en TC/
  Minicommissie
 • Toegepaste selectiecriteria: Fysiek, Techniek, Spelinzicht, Teamgeest, Mentaliteit

De volgende Tijdslijn wordt door de TC nagestreefd:

 • Maart/aprilObservatie door TC en trainingscoördinatoren
 • 13 April   Scoreformulieren naar coaches/trainers
 • 22 April   Retour scoreformulieren
 • Eind april   Overleg met MiniCie
 • 18 Mei    Selectie training voor de teams M6E1 t/m M6E4 (16.30 - 18.00 uur)
 • 1 Juni    Overleg met 1 afgevaardigde coach van teams M6E1 t/m M6E4, J6E1+ J6E2
  en TC/vertegenwoordiger MiniCie
 • 26 juni   Voorpublicatie team samenstellingen op MHCBE site (J/M teams)
 • 2 juli    Sluiting van periode voor mogelijke reacties ouders/spelers
 • 2 juli    Ontvangen reacties door TC behandelen samen met MiniCie (J/M teams)
 • 10 juli  Afronding selectieproces middels publicatie teams op MHCBE site