header-image-vb.jpg

Algemene Leden Vergadering 2021

dinsdag 28 september 2021   |   20:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd
Op dinsdag 28 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.
Locatie clubhuis

Inloop vanaf 19.30, start 20.00

De stukken zullen uiterlijk 2 weken voor de ALV worden gepubliceerd op de website.