banner-beheercommissie.jpg

UPDATE: Informatieavond wordt bijzondere ALV en daarom verplaatst naar 24 april

Nieuwsafbeelding
5-4-2019  | 
UPDATE: 5- 4-2019
Informatieavond wordt bijzondere Algemene Ledenvergadering en daarom verplaatst naar woensdag 24 april 20.00 uur

Op dinsdag 3 april hebben vertegenwoordigers van MHCBE een meeting gehad met de gemeente en stichting Heuneind. In dit gesprek is een principe akkoord bereikt hoe de plannen aangaande de uitbreiding, verduurzaming en modernisering van ons hockeycomplex gerealiseerd kunnen worden.

Alvorens wij deze plannen mogen realiseren, hebben wij toestemming van onze leden nodig en deze toestemming willen wij op woensdag 24 april middels een stemming aan onze leden vragen.

Het wordt hiermee niet alleen een hele informatieve avond maar ook een belangrijke avond om al onze toekomstige plannen te realiseren.
Laat daarom uw stem horen op 24 april.


Meld je aan voor deze bijzondere Algemene ledenvergadering middels volgende aanmeldlink  > Klik hier om je aan te melden!
--------------------------------------------

Zoals je weet hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomstplannen voor onze mooie hockeyvereniging. Daarbij hebben we gekeken naar waar we staan en waar we samen met alle betrokkenen naar toe zouden willen. Om de mening van onze commissies, leden, oud-leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen hierin mee te nemen hebben wij tal van mails verstuurd, meetings georganiseerd en enquêtes verstuurd waarop wij een erg goede respons hebben mogen ontvangen.

De verkregen informatie heeft ons een beeld gegeven van de huidige maar ook van de gewenste situatie. Hiermee hebben wij een nieuwe missie, visie en strategie bepaald voor de komende jaren en gekeken welke structuur hier het beste bij past. Het is duidelijk dat we hierbij niet de cultuur van onze vereniging uit het oog mogen verliezen. MHCBE is namelijk van ons allemaal en dat moet vooral zo blijven.

Onze sponsoren zijn we natuurlijk ook niet vergeten. Uit de verschillende brainstormsessies en de enquêtes zijn ook ideeën voortgekomen om meer voor elkaar te kunnen betekenen. 
Op woensdag 24 april 20.00 uur  willen wij iedereen informeren over hetgeen wij met elkaar de komende jaren willen realiseren. Wij geven jullie een update over de aanstaande veranderingen op ons sportcomplex en een duidelijk beeld van de huidige situatie en de gewenste veranderingen. Ben je geïnteresseerd in de toekomstige plannen van onze club, dan mag je deze avond niet missen!

Om deze avond goed te laten verlopen is het belangrijk te weten hoeveel betrokkenen er aanwezig zullen zijn. Wij willen je daarom verzoeken gebruik te maken van onderstaande link om jezelf (+ evt. partner en/of andere geïnteresseerden) eenvoudig aan te melden. 
 

Voor wie is deze informatieavond bedoeld? 
Voor onze leden, de ouders van onze leden, oud-leden, sponsoren vrijwilligers & andere belanghebbenden. Met andere woorden voor iedereen die betrokken is bij onze mooie hockeyvereniging.

De informatieavond proberen wij in ons clubhuis te verzorgen maar als de opkomst dit niet mogelijk maakt, zullen wij tijdig een nieuwe locatie kenbaar maken.

Wij kijken met trots uit naar deze bijzondere informatieavond en rekenen natuurlijk op jouw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van MHCBE