banner-beheercommissie.jpg

Notulen Bijzondere algemene ledenvergadering - 24 april

Nieuwsafbeelding
7-5-2019  | Beste leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren,
 
Op woensdag 24 april j.l. heeft er een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden in het clubhuis van MHCBE.
De opkomst was ondanks de vakantieperiode bijzonder hoog en daarvoor zijn wij de aanwezigen natuurlijk erg dankbaar.
Gezien de voortgang van onze plannen m.b.t. de modernisering, uitbreiding en verduurzaming van ons sportcomplex was uitstellen helaas geen optie.
Aangezien wij transparantie hoog in het vaandel hebben staan willen wij degenen die niet aanwezig konden zijn alsnog informeren door de presentatie + notulen op onze website te delen.

Wegens de strengere AVG-wetgeving zijn de notulen enkel nog in te zien door leden. Leden kunnen met hun lidnummer + wachtwoord inloggen op de website van MHCBE (desktop). 
Na het inloggen, klik op CLUB en vervolgens DOCUMENTEN. Hier vind je zowel de notulen als de volledige presentatie van de BALV van 24 april jongstleden.

 
Als eerste kunnen wij met trots mede delen dat de plannen aangaande ons sportcomplex na het beantwoorden van de gestelde vragen unaniem zijn goedgekeurd. Hiermee hebben wij groen licht verkregen om de gepresenteerde plannen te realiseren en alle daarbij horende verplichtingen aan te gaan. MHCBE heeft na voltooiing niet alleen een sportcomplex waar wij erg trots op kunnen zijn maar hiermee kunnen wij ook invulling geven aan de verwachte ledengroei in de komende jaren.
 
De presentatie gaf ook een beeld van onze routemap voor de komende 5 jaar met als doel het samen beter te gaan doen en iedereen maximaal te verenigen. We hebben gekeken naar onze strategie (wie willen we zijn en wat zijn onze ambities), structuur (wie doet wat en hoe hebben we dat georganiseerd?) en onze cultuur (hoe gaan we met elkaar om, hoe wordt de verbinding met onze leden gemaakt?). De cultuur vonden wij de meest kritische factor want dit gaat om mensen. Onze leden, vrijwilligers maar ook sponsoren.
Middels verschillende workshops is alle informatie verkregen uit gesprekken, mails en enquêtes verwerkt en hebben deze geleid tot zo’n 90 verbeteracties. Tal van vrijwilligers gaan een bijdrage leveren om deze acties binnen de bedachte termijn te realiseren maar wij kunnen zeker nog de hulp van extra vrijwilligers gebruiken. Ben jij geïnteresseerd, maak dit dan kenbaar middels een mail naar [email protected]
 
Sheet 43 is ons totaaloverzicht m.b.t. de voortgang van alle bedachte acties. Is een actie zwart, dan loopt deze nog, bij groen is deze voltooid en een rode kleur geeft aan dat de actie nog niet voltooid is maar de geplande einddatum wel gepasseerd. Middels dit overzicht (en aanvullende informatie) kunnen wij iedereen blijvend informeren aangaande de voortgang van alle bedachte acties. Nieuwe acties kunnen we later aan dit overzicht toevoegen.
 
In de presentatie zaten 2 filmpjes van de KNVB die een goed inzicht geven in wat we hebben gedaan en waarom we dit gedaan hebben. Ze geven ook goed weer waarom wij ons moeten verenigen en waarom vrijwilligers zo ontzettend belangrijk zijn. Wij hopen dat jullie de tijd vinden om deze twee filmpjes te bekijken en wie weet geven ze jullie niet alleen de juiste inzichten maar leiden ze ook nog ergens toe.

Video 1
Video 2

Bedankt voor jullie betrokkenheid en steun om samen succesvol te verenigen!
 
Met vriendelijke groet van het bestuur.