banner-beheercommissie.jpg

Update: Aanpassing mogelijkheid tot trainen

Nieuwsafbeelding
4-1-2022  | 
Aanpassing mogelijkheid tot trainen in verband met versoepeling coronamaatregelen


Update 15-1-2022:
In verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen geldt met ingang van maandag 17 januari 2022 de normale regeling voor trainen in de winterstop: teams die tijdens de winterstop willen trainen, kunnen dat doen op hun eigen trainingstijd. 
Veldruimte voor het weekend kan aangevraagd worden bij het Wedstrijdsecretariaat. Dit betekent dat de alternatieve 'Corona-tijdstippen' komen te vervallen. Op 7 februari 2022 starten de reguliere trainingen weer.

Update 4-01-2022:
Graag wenst de TC iedereen veel geluk, gezondheid en sportiviteit voor 2022!

 

Met ingang van 11 januari 2022 worden de mogelijkheden voor de jeugd om buiten te sporten gelukkig weer wat verruimd. We mogen gaan trainen tot 20.00 uur. Juniorteams die tijdens de winterstop willen trainen kunnen daardoor ook weer in de avonduren gaan trainen. Hiervoor gelden de volgende regels en uitgangspunten:

 

1.Juniorteams die tijdens de winterstop op het veld willen trainen kunnen daarvoor tot vrijdag 7 januari 2022 17.00 uur trainingstijd aanvragen bij de TC op e-mailadres: [email protected]. Uitgangspunt is dat het team gaat trainen op de tijdstippen waarop het normaliter conform het reguliere trainingsschema traint. In de aanvraag dient het telefoonnummer van de coach vermeld te worden, zodat de TC, zo nodig, komend weekend met de coach kan overleggen;

2.Voor teams die aangeven te willen trainen, maar waarvan de reguliere trainingstijd eindigt na 20.00 uur, gaat de TC kijken of zij een alternatief kan bieden;

3.Aan de hand van de aanvragen die zijn binnengekomen maakt de TC komend weekend een tijdelijk trainingsschema, welk trainingsschema ingaat op dinsdag 11 januari 2022. Dat schema blijft gelden tot 7 februari 2022 (dan beginnen de reguliere trainingen weer) dan wel tot het moment dat er nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen komen;

4.Alle trainingen dienen uiterlijk om 19.45 uur te eindigen, zodat eenieder uiterlijk om 20.00 uur ons hockeycomplex heeft verlaten.

 

Naar aanleiding van de aanvragen voor trainingstijd zal de TC uiterlijk zondag 9 januari a.s. een trainingsschema publiceren en dit ook per mail communiceren aan de juniorteams die trainingstijd hebben aangevraagd. Hierbij derhalve verzoek aan de betreffende coaches om zondag a.s. de mailbox te checken, zodat tijdig duidelijk is op welk tijdstip je team mag gaan trainen.

 

Wij wensen de teams die alweer willen gaan trainen veel hockeyplezier!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Technische Commissie