header-image-vb.jpg

ALV - Algemene Leden Vergadering

donderdag 26 oktober 2017   |   20:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd
Algemene Ledenvergadering MHCBE
Aanvang:  20.00 uur

Locatie: clubhuis

 Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen en berichten van verhindering

 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2016

 4. Vaststellen verslagen van bestuur en commissies over het seizoen 2016/2017

 5. FinanciĆ«le verantwoording (stukken worden tijdens de ALV uitgereikt).

 6. Kascontrolecommissie (nadere toelichting tijdens ALV).

 7. Décharge van het bestuur over het seizoen 2016/2017.

 8. Privatisering kleedkamers

 9. Bestuurswisselinen en afscheid van aftredende bestuurs- en commissieleden.

10. Begrotings- en contributievoorstel seizoen 2017/2018.

11. Rondvraag en sluiting


Aansluitend: borrelen en napraten
Alle benodigde stukken en deze agenda met meer details, worden vanaf 3 oktober op de site gepubliceerd.