header-image-vb.jpg

Dug-outs zijn zwaar beschadigd.

4-3-2020  | 
Afgelopen zomer is veel tijd, moeite en geld gestopt in de vernieuwing en uitbreiding van de hockeyvelden, nu zijn ook de kleedkamers nagenoeg klaar. Veel is vernieuwd, uitgebreid, verduurzaamd en verbeterd. Daarom is het extra jammer dat niet bij iedereen het gevoel leeft dat we trots en ook zuinig mogen zijn op het sportcomplex zoals het er nu uitziet. Vorige week is een dug-out zwaar beschadigd, de deuken zijn van grote afstand zichtbaar in de kunststofplaten. De schade is aanzienlijk, temeer ook omdat een sponsor middelen ter beschikking heeft gesteld om er dure folie met naam-aanduiding op te plakken, uiteraard voor een mooi sponsorbedrag. Gelukkig hebben we camerabeelden waarop personen staan afgebeeld die de schade hebben veroorzaakt. Jammer is dat deze personen zich niet bij de club hebben gemeld zodat de schade bij de verzekering van die personen verhaald kan worden. Komende maandag 9 maart  doen wij aangifte bij de politie zodat via deze weg de schade op de personen alsnog verhaald kan gaan worden. Als wij voor maandag niets gehoord hebben van de daders zullen wij deze minder sympathieke weg volgen. Melden kan bij elk bestuurslid en bij de beheercommissie, er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan.(rechtstreeks contact opnemen kan ook naar Henk Hoppenbrouwers op 06-36568563).

Mochten derden signalen hebben opgevangen van de daders gelieve dit door te geven, eveneens aan bestuursleden of de beheercommissie.