header-image-vb.jpg

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Nieuwsafbeelding
9-10-2020  | 
De vrij rustig bezochte ALV gaf de aanwezige leden de mogelijkheid de terugblikken en plannen voor het komende jaar van de verschillende commissies te ondervragen. Naast corona was één van de topics de financiële positie van de club. Omdat het duidelijk werd dat de inkomsten flink onder druk stonden werd door verschillende commissies flink gekort op de uitgaven. Dit heeft geleid tot een financiële plus voor afgelopen seizoen maar aangezien hierdoor de begrotingen voor het huidige seizoen omhoog moeten zal deze plus in dit seizoen weer extra benodigd zijn.

Punten van aandacht waren het hoge aantal contributie-intrekkingen, waarvoor een nieuw plan is gemaakt, zie hiervoor het bericht over de contributie inning op de website. Uiteindelijk heeft 99% van de leden de contributie overgemaakt. De laatste 1% wordt opgevolgd.

Ook is bij de ALV een start gemaakt met het plan ‘Sportief sportklimaat’, wat de komende maanden binnen de club zal uitrollen.

Als Leden van Verdiensten werden Bas Hoevenaars en Tim Vugs benoemd. Al ruim 10 jaar zijn zij de krachten achter communicatie en evenementen binnen onze club. Daarnaast werd ook Eva Blankenberg in het zonnetje gezet vanwege het 10-jarig jubileum van de samenwerking tussen MHC Berkel-Enschot & Simol Clubhuis Exploitatie.