header-image-vb.jpg

Convenant hockeyverenigingen Midden Brabant

Nieuwsafbeelding
19-2-2021  | 

Eind 2019 is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen HC Baarle, MHC Berkel-Enschot, MHC DES, MHC Goirle, HC Hilvarenbeek, MHC HOCO, MHC Liberty, SHOT, HC Tilburg, MHC Udenhout en Were Di. Deze hockeyverenigingen zijn kennis en ervaringen gaan delen om op technisch en organisatorisch vlak samen progressie te boeken, het plezier tijdens het hockeyen en het aantal leden in de regio te laten groeien. In de loop van 2020 zijn HC Baarle, MHC DES en HC Waalwijk aangesloten en naar verwachting gaat HC Gilze-Rijen ook toetreden.

Bij elkaar in de keuken kijken en transparant informatie delen vraagt openheid in de communicatie maar in het bijzonder vertrouwen hebben in de juiste intenties en het nakomen van de gemaakte afspraken. Er werd uitgesproken dat het niet de bedoeling moet zijn om spelers of speelsters bij elkaar te ronselen maar voor exceptionele talenten zou het mooi zijn als deze in de regio zich verder kunnen ontwikkelen.

Daarom hebben de regio verenigingen een gezamenlijk convenant opgesteld hoe een talent dat het niveau van de eigen vereniging overstijgt begeleid kan worden naar een andere vereniging in de regio dat op een hoger niveau uit komt. Daarbij staat het belang van de betreffende speler/speelster voorop met de mogelijkheid om terug te keren naar de eigen vereniging als het onverwacht toch tekort komt voor de eerste lijn van de andere vereniging of om andere redenen liever terug keert naar de eigen vereniging.

> In de bijlage (convenant) zijn de gemaakte afspraken waar alle betrokken verenigingen zich aan zullen houden verwoord.

Rechtstreekse contacten van spelers of speelsters met een andere vereniging zonder tussenkomst van de TC zijn niet meer gewenst aangezien dit de samenwerking tussen de verenigingen in de regio ernstig kan schaden. Wij hopen daarom dat iedereen de gemaakte afspraken wil respecteren en naleven. Mocht er toch op een andere wijze contact gelegd worden, of wil jij graag jouw mogelijke overgang naar een andere vereniging bespreken, stuur dan een mail naar[email protected]


Bijlage: convenant.pdf