header-image-vb.jpg

Van de Bestuurstafel..

Nieuwsafbeelding
28-3-2021  | 

Hoewel we nog steeds geen zicht hebben op het einde van de lockdown en op onbeperkte hockeyactiviteiten, staat onze club niet stil. De jeugd traint en speelt onverminderd door, waarbij vanuit de Jeugdcommissie de afgelopen weken een interne competitie is georganiseerd. We kijken vooruit naar volgend seizoen en de daarbij behorende teamindelingen. We voeren overleg met andere clubs over samenwerking hetgeen tot een heus convenant heeft geleid tussen de clubs in onze regio. We onderzoeken samen met enkele andere clubs de mogelijkheden om dit seizoen toch nog tegen elkaar te kunnen spelen en last but not least hebben onze jonge senioren de stick weer ter hand genomen. Een klein stapje voorwaarts, maar wel een stapje waar veel van onze leden lang naar uitgekeken hebben. Hopelijk volgen er snel meer.

Jonge senioren mogen weer hockeyen en aanpassingen trainingsschema:

Als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen mogen onze senioren met de leeftijd tot 27 jaar weer trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen. Omdat tegelijkertijd de avondklok van kracht blijft, betekent dit dat we de seniorenteams die weer mogen en willen trainen, veelal niet op hun vaste tijd kunnen laten trainen. Met passen en meten, enkele aanpassingen in het trainingsschema en de nodige flexibiliteit van zowel senioren- als juniorenteams, slagen we erin om zowel de juniorenteams als de meeste seniorenteams te laten trainen voor 20.30 uur. Dank voor de flexibiliteit van een aantal teams. Samen zorgen we er zo voor dat eenieder weer van het hockeyspelletje kan genieten.

Per 31 maart a.s. gaat de avondklok naar 22.00 uur. Dat betekent dat we opnieuw wijzigingen in het trainingsschema gaan aanbrengen. De TC zal uiteraard contact opnemen met de teams voor wie een aangepaste trainingstijd gaat gelden.

Inmiddels worden ook oefenwedstrijden georganiseerd tussen (jong)seniorenteams onderling en tussen jeugdteams en (jong)seniorenteams. Leuk om te zien dat er ook op de zondagen weer activiteiten plaatsvinden op onze club.


Aandacht voor de coronamaatregelen:
Hoewel het fijn is dat er zoveel activiteiten plaats vinden, merken we ook dat de naleving van de coronamaatregelen op onze club soms wat verslapt. Daarom willen we eenieder nog eens op het hart drukken de coronamaatregelen die we op ons complex hebben getroffen, strikt na te leven. Houd afstand, volg de aangegeven looproutes, zorg dat er geen publiek is, houd je aan het toezichthouderschema, zorg dat toezichthouders zichtbaar zijn middels een hesje en verzamel met je team niet eerder dan een half uur voor de wedstrijd op de parkeerplaats. Op die manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat we (veilig) kunnen blijven hockeyen. Het volledige corona-protocol staat op de website.

Op dit moment geldt dat de trainingen eindigen uiterlijk om 20.30 uur en dat eenieder ons complex uiterlijk om 20.45 uur dient te verlaten. Met ingang van 31 maart a.s. worden die tijdstippen gewijzigd in 21.30 uur en 21.45 uur.

Elektronische sloten lockerruimte en dameskleedkamer:

De Beheercommissie heeft onlangs elektronische sloten geplaatst op de deuren van de lockerruimte en de dameskleedkamer. Het gebruik van de sloten wordt nu nog getest. Zodra het goed werkt, zal de Beheercommissie starten met het innemen van de sleutels van de mechanische sloten van deze deuren. Met het gebruik van elektronische sloten zorgen we ervoor dat deuren gesloten zijn op de tijdstippen dat deze gesloten moeten zijn en voorkomen we tegelijkertijd dat keepers en trainers voor een gesloten deur staan en tijdens trainingen en wedstrijden de toiletten niet bereikbaar zijn. Ons prachtige complex wordt hiermee weer een beetje beter en gebruiksvriendelijker.


MHCBE Kanjer van de maand!

De MHCBE Kanjer van deze maand is 'Miquel Buitenweg'!
Miquel is lid van onze Trimhockeyers.Dit keer geen oude bekende vrijwilliger. Onlangs werd de Seniorencommissie opgericht. De Seniorencommissie behartigt de belangen van senioren, veteranen, trimmers en donderdag dames. Miquel is een nieuw gezicht binnen het vrijwilligerskorps en neemt de portefeuille voor de trimhockeyers op zich. Wij zijn verheugd met deze nieuwe aanwinst en zetten hem direct in het zonnetje! Bedankt Miquel!

 


Vacatures:

In de organisatie van onze club staan nog steeds diverse vacatures open. Een in het oog springende en belangrijke vacature is die van wedstrijdsecretaris. Meer informatie daarover vind je op de website en op de social media kanalen. Graag roepen wij je op om je steentje bij te dragen aan de activiteiten van onze club, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat onze vele leden kunnen genieten van de hockeysport en de faciliteiten die onze vereniging biedt.


Met vriendelijke groet,


'Het Bestuur'