header-image-vb.jpg

Benoemd tot leden van verdienste

29-9-2014  | 

Een club kan niet zonder vrijwilligers en het bestuur is eenieder die zich inzet zeer dankbaar, hoe groot of klein de bijdrage ook is.

Sommige vrijwilligers leveren jarenlang een bijdrage, vaak in meerdere rollen tegelijk. Daarom heeft de club het predicaat Lid van Verdienste in het leven geroepen.

Sommige vrijwilligers verdienen dat predicaat, maar we kunnen dat helaas niet toekennen aan iemand die geen lid van de club is. Daarom heeft het bestuur de titel 'Vrijwilliger van Verdienste' in het leven geroepen. Vrijwilligers die geen lid zijn, kunnen we zo toch in het zonnetje zetten!

Tijdens de Algemene Vergadering op 30 september 2014 zijn tot Lid van Verdienste benoemd:

Michiel Schröder

Geert Vermeer

Jan Rijkers

Eric van Hulten

En tot Vrijwilliger van Verdienste:

Duco Schreuder

Ed Lemmers

Namens het bestuur: bedankt!

Maryvon Putman
secretaris