header-image-vb.jpg

Gebruik van veld 3.

13-3-2015  | 

De direct aanwonende van veld 3 uit de Tobias Asserlaan vragen de leden van de club zoveel mogelijk het doel te gebruiken aan de kant van de snelweg (N65). Nu het voorjaar weer is aangebroken en de mensen meer buiten in de tuin gaan zitten veroorzaakt het geluid van de hockeyballen op de slagplanken veel overlast. Uiteraard is dit verzoek vooral van toepassing bij gebruik van het veld buiten de reguliere traingen om, bij reguliere traingen wordt meestal het gehele veld gebruikt. Het bestuur onderschrijft dit verzoek van harte.

Bestuur MHC B-E.