banner-beheercommissie.jpg

Veldbeheer MHCBE

Contact:
[email protected]
[email protected]
Telefoon: 06-36568563
 
Hieronder staan de volgende onderwerpen:
- Verbandkast
- Bediening veldverlichting
- Gebruik beregening veld 3
- Sproeireglement veld 3
- Gebruik velden door leden MHCBE (1)(2)
- Gebruik velden door niet-leden MHCBE

Verbandkast:
De verbandkast is voorzien van de nodige verbandspullen. De (rode) kast hangt in de ruimte waar de bedieningsschakelaars van de kunstgrasverlichting zich bevinden. De sleutel van de kleedkamerdeuren past ook op de verbandkast. De meeste trainers beschikken over een dergelijke sleutel. Volgens ons is er altijd wel iemand op de club aanwezig die in het bezit is van deze sleutel.

Wij vragen iedereen na gebruik van materialen de verbandkast weer te sluiten en  eventueel misbruik te melden aan de BC.

Maria Kustermans houdt de inhoud van deze kast op peil.

Bediening veldverlichting:
Veld 1:
Voor uitsluitend trainingen de knop naar rechts draaien naar het woord 'trainingen'. Indien er ook wedstrijden gespeeld worden, kan ook de wedstrijdverlichting aangezet worden: eveneens naar rechts draaien.. Na het aanzetten de knop weer in de middenstand zetten.
 
Veld 2:
Heeft één schakelaar, naar rechts draaien.
 
Veld 3:
De bediening van dit veld bestaat uit 2 knoppen. Ieder voor een helft van het veld. Ook deze naar rechts draaien.
 
Uitschakelen van alle veldverlichting:

Voor het uitschakelen, alle knoppen die ingeschakeld zijn geweest naar links draaien en daarna in de middenstand terug zetten. Dit kun je zien aan de groen oplichtende verlichting van de aan- en uitknoppen.

Let op: de verlichting gaat nooit meteen aan en uit na het bedienen van de knoppen. De lampen hebben een opwarm- en afkoeltijd nodig> Het kan daardoor enige minuten duren voor alles brandt of uitgaat.

Attentie: na het uitschakelen mogen de lampen nooit direct weer worden aangedaan. Er dient minimaal 15 minuten te zitten tussen uit en aandoen.

Gebruik beregening veld 3:

De beheercie vraagt aandacht voor het volgende: indien de beregening tijdens de sproeibeurt niet het hele veld bestrijkt, kan dit liggen aan te veel wind of vuil in de sproeiers waardoor ze stil blijven staan. Ga er in dit laatste geval niet zelf aan draaien. Geef je bevinding door aan de beheercie zodat zij er mensen naar laten kijken die er verstand van hebben. Op deze manier voorkomen we dat de schade groter wordt.

Sproeireglement veld 3:
Tweemaal per dag per weekend mag er worden gesproeid. Ongeacht welk team er thuis speelt. Heren 1, dames 1, JA1, MA1 en JB1 krijgen hierbij voorrang.

Gebruik velden door leden MHCBE (1):
Er mag alleen getraind of gespeeld worden onder leiding van een trainer of coach.
De velden mogen alleen gebruikt worden om te hockeyen, niet om te voetballen etc.
De verlichting van de velden kan worden ingeschakeld indien de situatie daarom vraagt, het is niet nodig de verlichting in te schakelen een uur voor zonsondergang.
Tijdens de winterstop zijn er altijd mensen die willen doortrainen en daarvoor de verlichting gebruiken. Dit is alleen toegestaan onder leiding van een trainer en waarbij minimaal 60% van het team aanwezig is. Spelen en trainen met slechts 4 man en daarbij de gehele verlichting aan doen is verspilling van energie.  Uiteraard kan er altijd bij daglicht worden getraind worden en bij aanwezigheid van iemand op de club.

Het is ten alle tijd de bedoeling het terrein van de club te betreden via de poort. Over de hekken klimmen is niet de juiste toegang tot het terrein van de club.

Regelmatig liggen er lege flessen van diverse dranken op de velden, al dan niet kapot gegooid. Wij vragen iedereen om lege flessen en glazen op te ruimen en in de daarvoor bestemde bakken te gooien. Het voorkomt onnodige verwondingen of erger.

Als een team de training beÃĢindigt is het de bedoeling dat de trainer nagaat of er na hem nog getraind wordt door een ander team. Als dit niet zo is, moet de verlichting worden uitgedaan. Er hangt een trainingsschema in het materiaalhok bij de bedieningsknoppen van de verlichting.

Mocht iemand per ongeluk de verlichting hebben uitgedaan terwijl er nog een training is,  dan moet er 15 min. worden gewacht de verlichting weer aan te doen. De lampen moeten eerst afkoelen.

Mochten er vernielingen worden aangebracht en is men daar getuige van, dan wordt het op prijs gesteld dat de beheercie wordt ingelicht.

Plaats fietsen niet voor de ingang van de velden, bij calamiteiten zijn de velden niet bereikbaar.

Gebruik velden door leden MHCBE (2):
Uitgangspunten voor het gebruik van de hockeyvelden voor leden van MHC Berkel-Enschot t.b.v. een familie- vrienden hockeywedstrijd.

Deze kunnen gebruik maken van de velden buiten de reguliere trainingsuren en wedstrijden om, uitsluitend om te hockeyen en bij voldoende daglicht. Bij vorst en sneeuw etc. kan er geen gebruik gemaakt worden van de velden. Raadpleeg hiervoor de site van de club. Indien men persé met kunstlicht wil spelen geldt een vergoeding van € 75,- per 1,5 uur welke vooraf betaald moeten worden.

Het clubhuis is bij dit soort verzoeken alleen open tijdens de normale uren.
Men moet zelf actief zorgdragen voor het verkrijgen van een sleutel, welke uitsluitend en alleen via de beheercie verkregen kan worden.

Eventueel afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. Schade toegebracht aan de eigendommen van de club worden verhaalt op de gebruiker.

Reserveren kan alleen via de beheercie.

Gebruik van velden door niet-leden van MHCBE (scholen etc):
In principe werken we niet mee aan het beschikbaar stellen van de velden aan niet-leden. Een uitzondering op deze regel kan zijn dat het scholen betreft t.b.v. sportlessen om de hockeysport te promoten. Ook voor de scholen uit Berkel-Enschot kan gebruik gemaakt worden van de velden voor een sportdag als afsluiting van het schooljaar. Deze activiteiten kunnen alleen worden gehonoreerd buiten de eigen gebruiksuren en kennen een vergoeding van € 100.- per dag per veld. Alleen overdag kan er gebruik worden gemaakt van de accommodatie en zonder gebruik van de veldverlichting.

Het clubhuis is dan niet toegankelijk. Wel kunnen de kleedkamers gebruikt worden. Er moet altijd voldoende begeleiding aanwezig zijn. Bij weersomstandigheden die nadelig zijn voor de velden kan de beheercie bepalen het evenement te annuleren. Schade toegebracht aan de eigendommen van de club worden verhaalt op de gebruiker.

Reserveren kan alleen via de beheercie.