banner-barchaos.jpg

Evenementencommissie

Algemeen e-mailadres:
[email protected]

Commissieleden:
Tim Vugs - Voorzitter  ([email protected])

Eva Blankenberg 

Bo van den Dungen

Janneke Sterrenburg

Hidde NaaijkensMHCBE-leden organiseren vele feesten en evenementen! Deze zijn altijd gezellig en goed voor de club. Om dit te stimuleren hebben een aantal leden de koppen bij elkaar gestoken in de evenementencommissie.

De evenementencommissie benadert leden vanuit de hele club om feesten, evenementen, etentjes, o.i.d. te organiseren. Uiteraard staan wij ook open voor ieder leuk initiatief! Om alles in goede banen te leiden zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het organiseren van een evenement.

Voorwaarden evenementen organiseren:

 • Meld een evenement uiterlijk twee weken van tevoren aan i.v.m. barpersoneel en inkoop.
 • Als er een thema is, maak dit uiterlijk twee weken van te voren bekend.
 • Dien een begroting in, wij hebben een format voorhanden.
 • Toets de aankleding van het clubhuis in verband met (brand)veiligheid.
 • Zorg voor publiciteit.
 • Zorg (indien nodig) voor toegangscontrole en toezicht op het evenement.
 • Na het feest moet het clubhuis nog dezelfde avond weer in de oude staat worden teruggebracht.

 
De evenementencommissie kan op veel zaken ondersteunen, zoals:

 • Publiceren op de site en/of in de nieuwsbrief.
 • Draaiboeken voor de organisatie.
 • Diverse thema’s/ideeën op voorraad.
 • Contacten met bijv. DJ, andere organisatoren of diverse leveranciers.
 • Schoonmaak van het clubhuis na het evenement.
 • Begroten van het evenement.
 • Meedenken en ondersteunen bij het aankleden.
 • Formats voor bijv. planning en toegangsbeveiliging


Wij vinden het TOP als jullie iets willen organiseren! Meld je in dat geval bij één van de contactpersonen of via bovengenoemd e-mailadres.