header-image-vb.jpg

Vertrouwenscommissie MHC Berkel-Enschot

MHC Berkel-Enschot wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan hockeyen. Het aanstellen van de vertrouwenscommissie is hier een stap in: we doen er met elkaar alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. 

Dat is dan ook één van de redenen waarom MHC Berkel-Enschot een vertrouwenscommissie heeft opgericht. Een aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 

Waar zijn de vertrouwenspersonen voor? 
De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dat geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en voorkomt ook herhaling voorkomen. 

Met welke vragen kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over: 
  • pesten en gepest worden; 
  • discriminatie;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; 
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; 
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; 
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! 

Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: 
  • a. toestemming voor hebt gegeven 
  • b. van op de hoogte bent 
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de club. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Berkel-Enschot. 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 

Roland Rasenberg 
[email protected]

Marieke Hekking