banner-beheercommissie.jpg

Definitieve teamindelingen meisjes junioren seizoen 2018-2019

Nieuwsafbeelding
11-8-2018  | 


Teamindelingen meisjes junioren seizoen 2018-2019

Hierbij publiceren wij de teamindelingen voor de meisjes junioren voor het seizoen 2018- 2019.

De teamsamenstellingen zijn gedaan op basis van:

  • Een (behoorlijk) aantal verzoeken van meisjes junioren om bij vriendinnen in het team te komen;
  • Waarnemingen door de Technische Commissie;
  • De scoreformulieren die de TC heeft ontvangen van de trainers en coaches;
  • Input van en, zo nodig, overleg met coaches;
  • De selectietraining die onlangs heeft plaatsgevonden.

De TC heeft op deze wijze een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij we alle belangen hebben laten meewegen en daar zoveel als mogelijk rekening mee hebben gehouden. Mochten er onverhoopt toch nog vragen en/of opmerkingen zijn dan ontvangen wij deze graag uiterlijk op 14 juni 2018 via de e-mail op het adres: [email protected]

Alleen de vragen/opmerkingen die wij op dit mailadres hebben ontvangen worden door ons in behandeling genomen. Wij streven ernaar om op eventuele vragen en opmerkingen in de loop van volgende week te reageren.

Klik hier voor de definitieve teamindeling meisjes junioren (app-gebruikers kunnen de bijlage downloaden)


Hartelijke groeten,

Technische Commissie MHC Berkel-Enschot