banner-beheercommissie.jpg

De goede voornemens voor 2019

Nieuwsafbeelding
24-1-2019  | 
De feestdagen liggen inmiddels achter ons en wij hopen dat iedereen er van genoten heeft. Ongetwijfeld zijn er weer de goede voornemens voor 2019 en wij hopen dat deze samen mogen gaan met een goede gezondheid voor iedereen die ons lief is.

Als bestuur hebben wij ook de nodige voornemens voor 2019. Samen met alle andere vrijwilligers willen wij ervoor blijven zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten van de trainingen, de wedstrijden maar ook van de sfeer in en om het clubhuis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze sponsoren het gevoel hebben en behouden dat zij gewaardeerd worden.

Om een goed beeld te krijgen hoe we dit alles kunnen realiseren, hebben wij een enquête naar alle leden maar ook naar alle oud leden gestuurd. Per vandaag hebben wij in totaal 237 reacties mogen ontvangen en daar zijn we erg trots op omdat dit betrokkenheid toont. Onze club wordt door de meeste respondenten geroemd om zijn gemoedelijke familiaire sfeer maar er zijn ook de nodige kritische opmerkingen geplaatst. Dank voor deze feedback! Het biedt ons namelijk de mogelijkheid om daar waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Besef wel dat deze verbeteringen door vrijwilligers gerealiseerd moeten worden en daarom zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers die samen met ons willen werken aan deze verbeterpunten.

Tijdens het lezen van de reacties werd duidelijk dat velen niet goed weten wat het beleid van onze club inhoudt en is men van mening dat men onvoldoende geïnformeerd wordt. Hier willen wij graag verandering in brengen. Wij schrijven daarom een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) uit waarin we onze missie, visie en strategie voor de komende jaren met onze leden willen delen. Deze is natuurlijk mede bepaald door de resultaten van de enquête. Wij hopen daarom dat de opkomst tijdens deze ALV net zo succesvol is als het aantal ontvangen enquêtes, niet omdat het moet maar omdat je graag betrokkenheid toont en de club je aan het hart gaat.
De datum van deze ALV zullen wij tijdig aangeven maar zal naar alle waarschijnlijkheid medio april plaats vinden.

Een van onze aandachtspunten is veiligheid. Iedere dag sterven er mensen in Nederland aan een hartstilstand, dit kan ook op onze club gebeuren. Gelukkig is dit ons gespaard gebleven, en dat willen we ook graag zou houden. Door reanimatie en het gebruik van een AED binnen 6 minuten kan de overlevingskans bij een hartstilstand vergroot worden.

Om binnen onze club het aantal mensen te vergroten die een reanimatie cursus hebben gevolgd hebben wij het aanbod gekregen om aan leden van onze club gratis onderricht te geven hoe te reanimeren en te leren omgaan met de AED (Automatische Externe Defibrillator). De AED vertelt de hulpverlener stap voor stap wat hij moet doen. Iedereen kan met een AED werken, ook mensen zonder EHBO-diploma.

Wat leer je bij een reanimatie cursus:
  • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
  • Hoe je moet reanimeren en in welk tempo.
  • Hoe je een AED aansluit en bedient.

In de tweede helft van dit seizoen komen we hierop terug en dan kunnen belangstellenden zich bij ons aanmelden. Wij hopen dat veel trainers coaches en leden gebruik willen maken van dit aanbod zodat we samen de veiligheid binnen onze club kunnen vergroten.

Met sportieve groet,


Het bestuur
MHC Berkel-Enschot