banner-beheercommissie.jpg

Definitieve teamindelingen junioren en mini's seizoen '22/'23

Nieuwsafbeelding
7-6-2022  | 

15-06-2022:

Hierbij publiceert de TC de definitieve teamindeling voor het hockeyseizoen 2022 –2023. 
N.a.v. de voorlopige teamindeling hebben wij enkele wijzigingsverzoeken
ontvangen. Deze zijn in behandeling genomen en een aantal daarvan hebben wij
kunnen honoreren, hetgeen verwerkt is in deze definitieve teamindeling.
Vanwege de AVG-Wetgeving is ook de definitieve teamindeling enkel in te zien
door leden:
 Leden kunnen met hun lidnummer plus wachtwoord inloggen op de website
van MHCBE (Desktop);
 Na het inloggen, klik je op CLUB en vervolgens op DOCUMENTEN. Hier vind
je de teamindeling; 
Wij wensen al onze leden en hun ouders een fijne zomerstop en alvast veel
hockeyplezier voor het seizoen 2022 – 2023!

Met sportieve groet,
Technische Commissie MHCBE


7-06-2022

Voorlopige teamindeling junioren en mini’s seizoen 2022-2023:

Het hockeyseizoen 2021-2022 loopt alweer op zijn einde. De TC is daarom in de afgelopen periode druk bezig geweest met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen.

 

In de afgelopen periode heeft de TC veel wedstrijden bekeken, coachgesprekken georganiseerd, vroegtijdig een aantal trainers en coaches voor volgend seizoen kunnen vastleggen en die betrokken bij de teamindelingen, enkele extra activiteiten georganiseerd, overleg gevoerd met een aantal trainingscoördinatoren en aan de trainers en coaches gevraagd om scoreformulieren in te vullen. Daarnaast heeft de TC in april jl. de juniorleden van de breedteteams uitgenodigd om uiterlijk op 10 mei 2022 twee vrienden of vriendinnen op te geven bij wie ze ingedeeld zouden willen worden.

 

Op basis van dit alles zijn de teamindelingen afgerond en worden deze heden gepubliceerd. Graag vragen wij daarbij aandacht voor het volgende:

· Vanwege de AVG-wetgeving zijn de teamindelingen enkel in te zien door leden. Leden kunnen met hun lidnummer plus wachtwoord inloggen op de website van MHCBE (Desktop);

· Na het inloggen, klik je op CLUB en vervolgens op DOCUMENTEN. Hier vind je de teamindeling;

· De teamindelingen zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Daarbij zijn alle tijdig door leden uitgesproken voorkeuren, aantallen leden, omstandigheden, mogelijkheden en onmogelijkheden meegewogen. Indien je desalniettemin een wijzigingsverzoek hebt, is het mogelijk om dat tot en met vrijdag 10 juni 2022 18.00 uur in te dienen. Wijzigingsverzoeken kunnen enkel worden ingediend per e-mail op het e-mailadres [email protected]

Om misverstanden te voorkomen: wijzigingsverzoeken die na 10 juni 2022 18.00 uur en/of op andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen;

· De TC beoordeelt vervolgens of eventuele wijzigingsverzoeken gehonoreerd kunnen worden, waarna uiterlijk op 15 juni 2021 de definitieve teamindeling junioren en mini’s op de website wordt gepubliceerd.

 

Met betrekking tot de indeling van de meisjes junioren wijzen wij op voorhand op het volgende:

· De volgorde van teams in een lijn (dus het teamnummer dat een team krijgt) wordt bepaald door het niveau waarop een team kan of wil spelen. Bij de opgave van teams aan de KNHB ten behoeve van de herfstcompetitie, dienen wij de teams in te delen op volgorde van speelsterkte. Het kan derhalve voorkomen dat spelers/speelsters in een team zijn ingedeeld met een lager nummer dan het team waarin zij het afgelopen seizoen hebben gespeeld. De reden daarvoor is dat een ander team in dezelfde lijn de herfstcompetitie begint in een hogere klasse. Verzoeken om het teamnummer aan te passen kunnen daarom niet worden gehonoreerd

 

Met betrekking tot de indeling van de meisjes mini’s wijzen wij op voorhand op het volgende:

· Bij het indienen van voorkeuren wordt voor zestallen en achttallen nogal eens gevraagd om een team ongewijzigd te laten. Bij de overgang van de zestallen naar de achttallen en bij de overgang van de achttallen naar de D-lijn wijzigen echter de aantallen spelers/speelsters in een team. Reeds daarom kunnen wij voor die lichtingen de door ouders uitgesproken verzoeken om een team ongewijzigd te laten, niet honoreren.

 

Wij wensen al onze leden en hun ouders een fijne zomerstop en alvast veel hockeyplezier voor het seizoen 2022 – 2023!

 

Met sportieve groet,

Technische Commissie MHCBE