header-image-vb.jpg

Sponsoring

Op deze website vindt u een algemene tekst over sportsponsoring en onze vereniging en natuurlijk de sponsorpakketten en -opties. Op de pagina teamkleding staat het beleid omtrent sponsoring aan teams omschreven.

Download hier ons Sponsorplan (PDF)


Voor vragen kunt u terecht bij de sponsorcommissie, welke u kunt bereiken per e-mail: [email protected]

Bij eventuele interesse zijn de leden van de SpoCo ook telefonisch te bereiken:

Harold de Baar 06 – 54323575 Sportsponsoring
Weet u dat uw organisatie en sport veel op elkaar lijken? Organisaties en sport zijn beiden prestatiegericht, willen winnen en de overwinning delen met anderen. Ze zijn gezond en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. U wilt uw naamsbekendheid toch ook vergroten? Dit levert u niet alleen financieel meer op, maar ook maatschappelijk. 
Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor MHC Berkel-Enschot is dat niet anders. Wij zetten de sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyclub.

Wekelijks komen op zaterdag en zondag vele enthousiaste spelers met hun toeschouwers vanuit de directe omgeving onze centraal gelegen sportvelden bezoeken. Het zou toch jammer zijn als u deze hoge attentiewaarde voor uw bedrijf voorbij laat gaan. 
Sportsponsoring staat bekend als een ‘sympatiek' communicatiemiddel. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van onze sportclub, of het team. Er is sprake van een wederzijds voordeel. Vandaar ook dat wij een uitgebreid, structureel en flexibel sponsorbeleid hebben ontwikkeld dat uitgaat van de belangen van bedrijven én van onze eigen vereniging.Meer doen, dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen uw bedrijf wil bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of (indien nodig) ontwikkelen.

Mixed Hockey Club (MHC) Berkel-Enschot
MHC Berkel-Enschot is een club waar eenieder de hockeysport op zijn manier kan bedrijven, als prestatiesport op niveau of recreatieve sport voor de gezelligheid. Een kleine 10% van de inwoners van Berkel-Enschot is lid van onze vereniging, waarmee Berkel-Enschot een van de hoogste hockeydichtheden van Nederland heeft. Hockey is een sport die in tegenstelling tot vele andere sporten nog steeds groeiende is. Naar de toekomst zijn wij daarom ook positief gestemd, evenals de gemeente Tilburg. Mede door de uitbreidingsplannen van de woningbouw in de "Overhoeken" van Berkel-Enschot komen er in de komende jaren circa 2000 nieuwe woningen bij. Hierdoor zal het ledenaantal van de club ook sterk gaan toenemen. De club stelt zich tot doel om door te groeien naar een vereniging van ruim 1200 leden.

De huidige veldencapaciteit is hiervoor voldoende. Het clubgebouw werd in 2008 echter wel ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. De vereniging biedt de jeugd faciliteiten om met goede trainers en coaches met de hockeysport bekend te raken. Door een vriendelijk selectiebeleid worden de jeugdleden uitgedaagd om op een zo hoogmogelijk sportief niveau te presteren, maar de liefde voor de sport en het spelletje moet met name bij de mini's, 6- en 8 tallen voorop staan. Speciale aandacht moet uitgaan naar het behoud van jeugdleden die doorstromen naar de senioren. Bij de senioren zijn we een vereniging waarbij de selectieteams continu op eerste- of overgangs klasse niveau moeten kunnen presteren.

Bij dit alles horen betaalde en goed opgeleide trainers en coaches, goed materiaal, goede velden en een op haar taken berekend hockeycomplex. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, hebben wij uw steun hard nodig.