banner-minis.jpg

Jongste jeugd

Welkom op de informatiepagina van de Jongste Jeugd van MHCBE!

Deze informatie is bestemd voor alle kinderen, en hun ouders/verzorgers, tussen de 4 en 10 jaar.

Bij MHCBE trainen en spelen elke week zo’n 180 leden Jongste Jeugd (mini‘s). Hierbij staat vooral het spelplezier voorop! De Jongste Jeugd-teams zijn onder te verdelen in: de Benjamini’s, de Trainingsmini's, Onder 8 (3-tallen), Onder 9 (6-tallen) en Onder 10 (de 8-tallen ). De jaargangen lopen (op basis van geboortedatum) van 1 oktober tot en met 30 september.

Zoals veel verenigingen draait ook MHCBE op vrijwilligers. Dit betekent dat wij graag een beroep doen op enthousiaste ouders! Dat kan zijn voor het coachen van een Jongste Jeugd-team, het verzorgen van een wekelijkse mini-training, spelleiding op zaterdagochtend tot het vervullen van een rol in een van de commissies binnen MHCBE. Mocht je interesse hebben in een van deze activiteiten dan kun je contact opnemen [email protected].

Vanaf wanneer kun je op hockey?
Kinderen kunnen al starten met hockey vanaf 4 jaar oud. Vanaf 6 jaar gaan kinderen meer trainen met bal en stick en vanaf 7 jaar wedstrijdjes spelen in drietallen.
Hieronder vind je een overzicht van de leeftijdscategorieën en de doorstroming.

Als peildatum geldt de leeftijd op 1 oktober.

De (zij)instromers stromen door naar de lichting passend bij hun leeftijd, nadat zij een seizoenshelft hebben meegetraind of wanneer dit nodig is om passende teams te kunnen vormen.

Benjamini’s
Als Benjamini train je 1 x per week 1 uur met leeftijdsgenootjes. Hier wordt spelenderwijs kennis gemaakt met hockeyen. De trainingsdag is afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers.

Trainende mini’s
Als trainende mini train je 1 x per week 1 uur met leeftijdgenootjes. Na een half jaar als trainende mini te hebben gespeeld ga je na de winterstop over naar een 3-tal team (Onder 8). De trainingsdag is afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers.

Onder 8/ 3-tallen (6 en 7 jarigen)
Het team wordt in 2-en gesplitst en speelt 2 wedstrijden van 3 tegen 3. De wedstrijden zijn op 1/8 veld met zes doeltjes. Per team worden er dus twee wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. Gedurende 1 jaar speel je in Onder 8. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten en vinden plaats op de (vroege) zaterdagochtend.

Onder 9 / 6-tallen ( 7 en 8 jarigen)
Na de winterstop ga je dan verder als 6-tal. Dit betekent dat er op een 1/4 veld wordt gespeeld, 6 spelers in het veld, waarvan één keeper. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten, en vinden plaats op de (vroege) zaterdagochtend. Deze competitie heet Onder 9.

Elke vrijdagmiddag is er een keeperstraining voor het kind dat die week de wedstrijd keept.

Onder 10 / 8-tallen (9 en 10 jarigen)
De 8-tallen zijn de laatste teams die onder de ‘Jongste Jeugd’ vallen, de competitie heet Onder 10. Het volgende jaar ga je naar de jeugd en worden de teams 11-tallen. Als 8-tal bestaat een team uit circa 10 spelers. Er wordt op een ½ veld gespeeld en de wedstrijden duren 2 x 30 minuten, op zaterdagochtend.

Elke vrijdagmiddag is er een keeperstraining voor het kind dat die week de wedstrijd keept.

Contributie en opzeggen
Wanneer je je kind aanmeldt als lid, moet je contributie betalen. De hoogte van de contributie vind je op de website. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 mei (van het huidige seizoen) voor hetvolgendeseizoen gedaan te zijn.Dit doe je bij voorkeur per e-mail, [email protected]. Check de website voor de opzegregels.

Wat heb je nodig?
Om competitie te kunnen spelen dien je ook een hockeytenue en sportuitrusting aan te schaffen, dit kan bij Club Hockey-Golf op Ringbaan Zuid te Tilburg. Een MHCBE tenue heb je pas nodig wanneer je start met wedstrijdjes (O8). Je hebt het volgende nodig:

  • hockeystick
  • scheenbeschermers
  • gebitsbeschermer
  • trainingsoutfit
  • kunstgrasschoenen

Hoe ziet een hockeyseizoen eruit?

Een seizoen loop van begin september tot eind november/begin december. Daarna volgt
de winterstop. Begin maart start de tweede helft van het seizoen tot medio juni.


 

Hoe vaak wordt er getraind?
De jongste jeugd traint over het algemeen één keer in de week en speelt op zaterdag competitie. Een tweede training is aan te vragen door de coach bij de technische commissie. LET OP: in vakanties is er GEEN training, al loopt dit in de MHCBE app wel door.

Hoe komen teamindelingen tot stand?
De technische commissie ([email protected]) zorgt voor het opstellen van het hockey technisch beleid en het aanstellen van trainers. Daarnaast wordt door hen op 2 momenten in het seizoen (juni en januari) de teams van de mini’s samengesteld. Op deze 2 momenten worden er (nieuwe) teams geformeerd. De technische commissie stelt zichzelf ten doel om ieder spelend lid de hockeysport zoveel mogelijk te laten ervaren op het niveau dat aansluit bij de leeftijd en in een sociaal veilige omgeving voor het kind. Het is iedere keer weer een bijzonder grote, maar ook lastige klus om deze puzzel te maken. Hierbij wordt gekeken naar leeftijd en aantallen. Voor vragen over de teamindeling kun je dan ook terecht bij bovenstaand e-mailadres.

Wat kun je doen als ouder?
Uiteraard kun je je spruit ieder weekend aanmoedigen langs de lijn. Maar je kunt nog veel meer doen als hockeyouder. MHCBE kan niet bestaan zonder de enthousiaste inzet van leden en ouders. Je kunt je inzetten als trainer of coach, lid worden van een commissie, of helpen bij het organiseren van activiteiten. Wij hebben de hulp van ouders hard nodig. Meld je daarom aan bij onze vrijwilligerscommissie: [email protected] .

- Coach:
Per team zijn 2 coaches wenselijk. De taak van de coach bestaat vooral uit het enthousiasmeren van de spelers en het creëren van een teamgevoel. Spelplezier gaat boven prestatie.

Het is makkelijk om bij de start van het seizoen een rijschema, en spe(e)elbegeleidingsschema/fluitschema op te stellen en keepersbeurten te verdelen (vanaf O9). Het is gezellig om in de rust gezamenlijk fruit te eten, deze wekelijkse taak kun je verdelen in het team. 

Daarnaast verwachten we van de coaches een actieve rol bij het verspreiden van informatie vanuit commissies, het onder de aandacht brengen van clubnieuws en betrekken van ouders bij diverse taken. De coach vult na afloop het wedstrijdformulier in.

- Vroege vogels/gastouder:
Elke week is er een team verantwoordelijk voor het klaarzetten van de velden. Dit wordt gecommuniceerd via de coaches. Het team wordt om 8:00 u verwacht en krijgt na afloop tosti’s en ranja.

Dit vroege vogel team levert die dag ook 2 gastouders van ca. 8:00-10:30 u. Zij ontvangen de tegenstanders en spelleiders en geven aan waar iedereen speelt.

Op de woensdag voorafgaand ontvangt de coach een app vanuit de minicommissie met de vraag wie de gastoudermap ophaalt.

De vrijdag voorafgaand aan deze vroege vogelbeurt haalt de gastouder het gastouderpakket met instructies op bij een lid van de minicie. Na afloop wordt deze weer retour gebracht door de gastouder. 

- Trainer:
De technische commissie (TC) van MHCBE zorgt voor minimaal 1 training. Een 2e training is aan te vragen via [email protected]. Hierbij zorgt het team zelf voor een trainer. Let op! tijdens schoolvakanties zijn er, tenzij anders gemeld door de trainer, geen trainingen. 

- Spe(e)begeleider:

De thuiswedstrijden van de O8 en O9 worden begeleid door 1 ouder als spe(e)begeleiders.
De spelleiding voor O10 wordt door 2 ouders als spe(e)begeleiders uitgevoerd; 1 van het thuisspelende team en 1 van het uitspelende team.  De coach van het thuisspelende team wijst per wedstrijd 1 ouder aan als spe(e)begeleiders. Houd er dus rekening mee dat er ook bij uitwedstrijden een spelbegeleider geleverd moet worden: Spelregels Jongste Jeugd

 

Informatievoorziening:

  • Download de MHCBE app.
  • Veel informatie vind je ook op deze website.
  • Volg MHCBE en Jongste Jeugd op Instagram.
  • Ook wordt via diverse whatsapp groepen informatie gedeeld.

De minicommissie is bereikbaar via mailadres: [email protected]
Op de deze pagina vind je meer informatie over de minicommissie.