header-image-vb.jpg

Bijzondere leden

Protocol dat gehanteerd wordt bij het benoemen van ereleden en leden/vrijwilligers van verdienste:

ERELID:
•Verdiensten van het kandidaat-erelid voor de vereniging op sportief en/of organisatorisch gebied moeten binnen de organisatie alom bekend zijn en erkend worden. •Het kandidaat-erelid moet binnen de vereniging met grote verantwoordelijkheden belast zijn (geweest) en daar ook naar volle tevredenheid naar gehandeld hebben, dit naar het oordeel van het bestuur. •De inzet van het kandidaat-erelid moet feitelijk bovenmatig zijn (geweest), gemeten naar tijdsduur en/of verantwoordelijkheid, dit naar het oordeel van het bestuur dan wel één of meerdere leden; hierdoor is de basis voor de voordracht aan de A.L.V. al gelegd. •De voordracht aan de A.L.V. wordt door bestuur onderbouwd ter fiattering aangeboden aan de leden tijdens de eerstkomende A.L.V.

*LID VAN VERDIENSTE

In alle gevallen waarbij een kandidaat niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor het erelidmaatschap, maar wel duidelijke verdiensten voor de vereniging heeft behaald, is de benoeming tot Lid van verdienste een goed alternatief. Het bestuur beslist over een benoeming als Lid van Verdienste. Het predicaat Lid van Verdienste vervalt bij opzegging van het lidmaatschap.

**VRIJWILLIGER VAN VERDIENSTE

Een vrijwilliger van verdienste voldoet aan de voorwaarden van Lid van Verdienste, maar kan niet als zodanig worden benoemd omdat hij/zij geen lid van de club is. 

Jaar Naam Soort
2023  Paul Mouwen  leden van verdienste
2022  Sonja Dusee  leden van verdienste
2022  Michiel Schröder  ereleden
2021  Remco Bressers  leden van verdienste
2021  Ronald Verlaan  leden van verdienste
2020  Tim Vugs  leden van verdienste
2020  Bas Hoevenaars  leden van verdienste
2019  Maryse Rasenberg  leden van verdienste
2018  John van Hees  leden van verdienste
2018  Hidde Naaijkens  leden van verdienste
2018  Isabelle Geraads  leden van verdienste
2017  Marielle Hoefnagels  leden van verdienste
2017  Patrick van den Hoven  leden van verdienste
2017  Henk Vlielander  leden van verdienste
2016  Ruud Niessen  ereleden
2016  Rob Schalken  leden van verdienste
2016  Maryvon Putman  leden van verdienste
2016  Sjef van Keulen  leden van verdienste
2015  Henk Hoppenbrouwers  ereleden
2014  Michiel Schröder  leden van verdienste
2014  Eric van Hulten  leden van verdienste
2013  Theo van Tilburg  ereleden
2013  Joost de Beer  ereleden
2013  Mariella Groenewegen  leden van verdienste
2013  Marc Heuvelmans  leden van verdienste
2013  Jos Frijters  leden van verdienste
2013  Ben Cattel  leden van verdienste
2012  Henk de Rooij  leden van verdienste
2011  Werner Vermeer  ereleden
2011  Astrid Frijters  leden van verdienste
2011  Caroline de Mol  leden van verdienste
2011  Henk Hoppenbrouwers  leden van verdienste
2011  Cees Wouters  ereleden
2008  Theo van Tilburg  leden van verdienste
1986  Jan van Raak  leden van verdienste
1984  Cees Wouters  leden van verdienste
  Elke van Dommelen  leden van verdienste
  Maarten Schröder  leden van verdienste
  Leo van Mierlo  ereleden
  Eric Tulfer  ereleden
  Hans Donders  ereleden
  Arthur-sr. Baeten  ereleden
  Peter Fasel  ereleden
  Paul van Kemenade  ereleden
  Fons Schrauwers  ereleden
  Robert Holl  ereleden
  Mieke Schijvens-Deckers  ereleden
  Jan Bruinsma  leden van verdienste
  Jan Rijkers  leden van verdienste
  Geert Vermeer  leden van verdienste
  Els Panis  ereleden